سرویس خواب عروس مدل امپراتور


سرویس شامل: تخت، آینه و کنسول، پا تختی، پاف در صورت سفارش

سایز تخت به سانتیمتر: 90 – 120 – 140 – 160 – 180